Werkwijze

De werkwijze van Duivenvoorde Recruitment is als volgt:

1. Bepalen van de vraagstelling
Samen met u brengen wij de vacante positie in kaart. Omschreven worden uw organisatiecultuur, de personen met wie de nieuwe functionaris gaat samenwerken, de positie in de organisatie, de benodigde kwaliteiten, ervaring, de gewenste  branche(s) waar de kandidaat ervaring moet hebben opgedaan etc. Vanzelfsprekend kunt u het gewenst profiel al in kaart gebracht hebben.

2. Voorbereiden van het Werving & Selectie of ‘Direct Search’ proces
In de voorbereiding wordt eerst gekeken naar het meest geschikte kanaal om een kandidaat te vinden. Dit kan zijn via de media (advertentiewerving), via het netwerk van Duivenvoorde Recruitment of een combinatie van beide.

3. Selectie
Na selectie op basis van het  curriculum vitae, worden gesprekken met passende kandidaten gevoerd. Van de kandidaten die we willen voorstellen, wordt  per kandidaat  een rapport opgesteld met de gegevens en ervaringen van de kandidaat, gerelateerd een de vereisten van u als klant. Hierin wordt op transparante wijze de link tussen de kwalificaties van de kandidaat en de eisen in het functieprofiel inzichtelijk gemaakt

4. Kennismaking
Samen met u worden geselecteerde kandidaten besproken, wat resulteert in een selecte groep personen die individueel worden uitgenodigd voor gesprekken bij u op kantoor.  Ons bureau arrangeert deze kennismaking. Daarna wordt in overleg met u besproken of de kandidaat een assessment gaat volgen

5. Referentieonderzoek
Indien u de kandidaat een aanbod wenst te doen, verzorgen wij een referentieonderzoek.

6. Opvolging
Wij volgen het proces in de aanloopfase van indiensttreding van de kandidaat. Wij voeren overleg met de geplaatste functionaris. Daarnaast houden wij op afgesproken momenten contact me u omtrent de ‘ingroeisituatie’ van de kandidaat, om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen voor beide partijen. Het verzorgen van een coachingstraject voor de medewerker behoort tot de mogelijkheden.

Reacties zijn gesloten.