Wat doen we


Werving & Selectie en Executive search

Het vinden van de best passende kandidaten door middel van het gericht zoeken en vinden van kandidaten in ons netwerk. We begeleiden voor u het hele traject van advies met betrekking tot het functieprofiel tot en met het ondertekenen van het arbeidscontract door de kandidaat.

Recruitment op locatie
Wenst u het werven en selecteren van uw functionarissen zelf te doen? Dan kunnen wij u daarbij op locatie ondersteunen. Wij adviseren omtrent het gewenste profiel en door gestructureerde interviews maken wij een inschatting van de best passende match tussen de verschillende kandidaten en uw organisatie. Een vertegenwoordiger van uw organisatie zal tevens deel nemen aan het gesprek, dat bij u op locatie zal worden gevoerd.

Meten van persoonlijkheidskenmerken
Een beproefd instrument kan worden ingezet ter ondersteuning van het voorspellen van de prestaties/gedrag van de kandidaat in de nieuwe functie. De kandidaat vult een online vragenlijst in aan de hand waarvan de ‘interne drijfveren’ van de kandidaat worden beschreven. Dit is een uitstekend instrument voor met name sales functies, waarbij uitspraken worden gedaan over kerncompetenties zoals de mate van resultaatgerichtheid van de kandidaat.

Samenwerkingsverbanden
Indien gewenst kunnen wij de kandidaat, of meerdere kandidaten, voor indienstname een assessment  laten uitvoeren.  Wij arrangeren het contact tussen u en Aeffort (www.aeffort.nl) . Aeffort kan worden  ingeschakeld om onze selectieadviezen te verifiëren door middel van het afnemen van een objectief assessment center onderzoek. Aeffort heeft een uitgebreide klantenkring binnen de industrie.
Om het succes van uw nieuwe  functionaris te borgen, kunt u gebruik maken van een coach. Ons bureau zet coaches in van Doomernik Training & Coaching (www.verfrissende-blik.nl) We gaan hiermee net een stap verder in professionalisering om nog meer succes te hebben.

Reacties zijn gesloten.